Đặt trước hỗ trợ nhu cầu đặc biệt (dịch vụ xe lăn) trực tuyến

Ngày 17 tháng 12 năm 2018
admin

dịch vụ xe lăn


Hành khách có thể đặt trước Hỗ trợ Đặc biệt (Dịch vụ Xe lăn) tại thời điểm đặt vé hoặc qua mục Quản lý Đặt vé ít nhất 4 tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch. Xin lưu ý rằng nếu không thông báo cho chúng tôi, dịch vụ xe lăn có thể không được cung cấp khi bạn đến sân bay. Vì lý do sức khỏe và an toàn, hành khách dùng xe lăn phải làm thủ tục check-in tại sân bay.

dịch vụ xe lăn
dịch vụ hỗ trợ đặc biệt trên máy bay

Để xem phí hỗ trợ xe lăn, bạn có thể tham khảo Biểu phí và lệ phí của chúng tôi.

PHÍ DỊCH VỤ
Hệ thống sẽ thu phí ở cả nơi đi và nơi đến trừ khi dịch vụ được cung cấp miễn phí. Không thu phí dịch vụ với các chuyến bay D7.

ĐẶT VÉ FLY THRU
Đặt vé Fly-Thru – sẽ miễn phí đối với chặng bay D7 và hệ thống sẽ chỉ thu phí với chặng bay còn lại nếu có tính phí.

CÁCH ĐẶT TRỰC TUYẾN
Để đặt trước dịch vụ xe lăn, chọn CÓ trong trang lựa chọn chuyến bay. Dịch vụ xe lăn được đăng trong mục Dịch vụ bổ sung, trang Thông tin hành khách.

OKU/ THẺ ĐĂNG KÝ KHUYẾT TẬT
Hành khách có số OKU hoặc Thẻ Đăng ký Khuyết tật sẽ được miễn phí xe lăn. Khi bạn đã nhập số thẻ, phí này sẽ không hiện lên. Tuy nhiên, hành khách phải xuất trình thẻ tại quầy check-in để xác nhận tính hiệu lực của thẻ. Hành khách sẽ phải trả mức phí áp dụng nếu không thể xuất trình thẻ hợp lệ. Chúng tôi sẽ tính phí với các hành khách không có số OKU hoặc Thẻ Đăng ký Khuyết tật.

HẠN CHẾ SỐ LƯỢNG ĐẶT VÉ MỖI CHUYẾN BAY
Nếu số lượng hành khách bị Liệt hai chân (WCHC) hoặc Liệt chân tay (WCHQ) vượt quá giới hạn được đặt ra để đảm bảo an toàn cho khoang hành khách, hệ thống sẽ không cho phép hành khách đặt vé trên những chuyến bay cụ thể. Bạn sẽ phải chọn một ngày khác có cung cấp dịch vụ này. Kể từ ngày 18/03/2016, chúng tôi không tính phí dịch vụ hỗ trợ đặc biệt cho hành khách Liệt hai chân hoặc Liệt chân tay.

CÁCH ĐẶT DỊCH VỤ QUA MỤC QUẢN LÝ ĐẶT VÉ
Hành khách có thể đặt trước và thanh toán cho dịch vụ xe lăn trong mục Quản lý Đặt vé trên 4 tiếng tính đến STD. Bấm vào phần “Dịch vụ bổ sung” và chọn “Dịch vụ Xe lăn”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *