Tôi có thể mang xe lăn lên máy bay không?

Ngày 17 tháng 12 năm 2018
admin

mang xe lăn lên máy bay


Xe lăn/thiết bị hỗ trợ di chuyển không chạy pin:

Xe lăn/thiết bị hỗ trợ di chuyển không chạy pin được phép mang theo dưới dạng Hành lý Không ký gửi.

mang xe lăn lên máy bay
mang xe lăn lên máy bay

Lưu ý: Đối với những chuyến bay đến/từ Hoa Kỳ, chúng tôi có thể phải ký gửi xe lăn của bạn dưới dạng Hành lý Ký gửi nếu có nhiều hơn một xe lăn trên chuyến bay và sẽ cung cấp dịch vụ xe lăn cho đến khi tới điểm đến.

Bạn có thể tiếp tục sử dụng xe lăn của mình tới cửa máy bay / cầu thang lên máy bay cho hành khách, sau đó bạn phải giao xe lăn cho nhân viên của chúng tôi để đưa vào khoang hàng của máy bay.

Chúng tôi khuyến khích bạn ký gửi xe lăn của mình và sử dụng xe lăn do chúng tôi cung cấp vì một số quốc gia có các quy định nghiêm ngặt về sức khỏe và an toàn không cho phép nhân viên nâng các vật nặng. Vui lòng tham khảo Ở ĐÂY để biết hướng dẫn của chúng tôi về đặt trước các Nhu cầu Đặc biệt.

Xe lăn/thiết bị hỗ trợ di chuyển chạy pin:

Cần phải ký gửi xe lăn/thiết bị hỗ trợ di chuyển chạy pin. Chúng tôi chấp nhận xe lăn và thiết bị hỗ trợ di chuyển chạy pin, nhưng vui lòng xem trang FAQ (Các Câu hỏi Thường gặp) của chúng tôi ở đây để biết thêm thông tin.

Dịch vụ Xe lăn:

Bạn có thể đặt trước dịch vụ xe lăn trực tuyến. Vui lòng tham khảo ở đây để biết hướng dẫn của chúng tôi về đặt trước các Nhu cầu Đặc biệt.

Để xem phí hỗ trợ xe lăn, bạn có thể tham khảo Biểu phí và lệ phí của chúng tôi.

*Hành lý Không ký gửi nghĩa là bất kỳ hành lý nào ngoài Hành lý Ký gửi bao gồm mọi đồ được hành khách mang vào khoang máy bay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *