Tag Archives: AK

Tin tức

Quy định về hành lý xách tay AK( Airasia)
Hạn mức hành lý xách tayChỉ một túi đựng vừa khoang máy bay…Bạn chỉ được phép mang một túi đựng vừa khoang...